Haluatko olla mukana toteuttamassa monipuolista kulttuuritapahtumaa ja hankkia kokemusta festivaalituotannon saloista?

Red Carpet -festari hakee nyt motivoituneita, rohkeita ja joustaviin olosuhteisiin mukautuvia supertyyppejä tekemään vuoden 2023 festivaalia. Tehtävät sijoittuvat eri tuotannon tiimeihin festivaalitoimistolla Hyvinkäällä. Katso tarkemmat harjoittelukuvaukset ja hakuohjeet alta.

RED CARPET -FESTARI HARJOITTELUPAIKKANA

Harjoittelu Red Carpet -festarilla tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden osallistua monipuoliseen festivaalituotantoon näköalapaikalta. Harjoittelijana olet osa ydinorganisaatiotamme ja pääset mukaan festivaalin toteutukseen laajasti ja monipuolisesti aina suunnittelusta kehitystoimenpiteisiin parhaan työporukan tukemana. Jokaisen harjoittelijan toimenkuvan painotuksia pyritään räätälöimään harjoittelijan erityisosaamista, vahvuuksia ja omia kehittymistavoitteita seuraten. Organisaatiokulttuurimme on ratkaisukeskeinen, kokeileva ja eteenpäin katsova, ja harjoittelijat ovat yhdenvertainen osa työyhteisöä. Meillä pääsee oppimaan ja luomaan uutta!

Mitä toivomme sinulta: 

  • Hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
  • Paineensietokykyä sekä oma-aloitteista otetta työtä kohtaan
  • Rakkautta tapahtumia, elokuvia, musiikkia ja kaikkea elämyksellistä kohtaan
  • Halua oppia ja kehittyä
  • Olet joustava työn ja työaikojen suhteen, koska työ vaatii ilta- sekä viikonlopputyötä. (erityisesti festivaalin lähestyessä päivät saattavat venähtää toisinaan pitkiksi)
  • Sujuva englannin kielen kirjallinen ja suullinen osaaminen lasketaan hakijan eduksi (voi joissain tehtävissä olla myös edellytys valinnalle).
  • Oman tietokoneen käyttömahdollisuudesta plussaa
  • B-ajokortti ja rohkeus ajaa autoa
 
Harjoittelu sopii esimerkiksi kulttuurituotannon, liiketalouden tai matkailualan opiskelijalle, mutta emme edellytä harjoittelijoilta mitään tietyn alan koulutus- tai työkokemustaustaa.
 
Harjoittelussa pääset vastaamaan tuotannon eri osista yhdessä muun tiimin kanssa sekä suunnittelemaan ja koordinoimaan sisältöjä. Jokainen harjoittelija saa vastuullinen yhden tai useamman kokonaisuuden osan omat vahvuutensa huomioiden. Kaikki osa-alueet sisältävät aikataulusta, koordinointia, suunnittelua, kilpailuttamista ja ihmisten kanssa työskentelyä.
 
Harjoittelut ovat 5-9 kuukauden mittaisia, tammi-huhtikuusta syyskuun loppuun. Ajankohtaa ja harjoittelun kestoa on mahdollista muokata harjoittelijan opintojen rakenteen mukaan. Harjoittelu toteutuu osittain etänä ja osittain lähityöskentelynä Hyvinkäällä. Harjoitteluista maksetaan kuukausittainen harjoittelupalkka.
 

Hakeminen ja aikataulu

Heräsikö kiinnostus? Täytä oheinen lomake 30.11.2022 klo 23:59 mennessä. Käsittelemme tulleita hakemuksia hakuajan aikana ja kutsumme sopivia henkilöitä haastatteluun myös ennen hakuajan umpeutumista. Hakemukseen: https://www.gest.fi/customers/kefhag/4641

Lisätietoja harjoittelusta voit tiedustella

 

Lisätietoa avoinna olevista tehtävistä:

TUOTANNON HARJOITTELUT:

Tuotantoharjoittelijat ovat keskeisiä tekijöitä Red Carpetin tuotantotiimissä. Harjoittelijat osallistuvat monipuolisesti festivaalin tuotannon eri osa-alueisiin ja vaiheisiin aina suunnittelusta ja ideoinnista festivaalin aikaisiin avainrooleihin asti. Tehtävät jakautuvat useille tuotannon osa-alueille:

Aluetuotanto

Aluetuotannon harjoittelija osallistuu laajasti festivaalialueen, sekä tapahtuman ydinpalveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Harjoittelijan tehtävät liittyvät monipuolisesti erilaisiin tuotannollisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi alihankintojen kilpailuttamiseen ja hankintaan, tarvehankintaan, sidosryhmäviestintään, logistiikan koordinointiin, varaston hallintaan sekä tapahtuman ympäristö- ja lupa-asioihin.

Lisäksi harjoittelija pääsee ideoimaan ja toteuttamaan yhdessä tuottajan kanssa sitä, miltä Red Carpet näyttää ja minkälainen alueohjelma yleisöä viihdyttää. Monipuoliset ja luovat työtehtävät voivat pitää sisällään esimerkiksi suunnittelutyötä, sisällöntuotantoa, materiaalihankintaa, aikataulutusta ja työnjohtamista. 

Artistituotanto

Artistituotannon harjoittelija osallistuu mitä moninaisimpiin tehtäviin artistituotannon kentällä. Harjoittelijan monipuolisiin tehtäviin voi kuulua esimerkiksi artistien ennakkotuotannoista vastaamista, artistimajoituksen organisointia, ennakkotuotantoihin osallistumista, takahuonealueiden palvelujen järjestämistä, kilpailuttamista, materiaalihankintaa sekä viestintää.

Palvelutuotanto

Palvelutuotannon harjoittelija toimii osana tuotantotiimiä ja pääsee tutustumaan suurtapahtuman aluetuotannon rakentumiseen. Tehtäviin kuuluvat muun muassa tapahtuman infopisteen ja narikkapalvelujen koordinointi, festivaalirakennukseen osallistuvien talkoolaisten vastaanotto ja vuorosuunnittelu sekä muut avustavat tehtävät tapahtumatuotannossa. Palvelutuotannon harjoittelija tekee myös paljon yhteistyötä aluetuotannon harjoittelijan sekä tuottajan kanssa.

Elokuvatuotanto

Elokuvatuotannon harjoittelija osallistuu mitä moninaisimpiin tehtäviin elokuvien kentällä. Harjoittelijan monipuolisiin tehtäviin voi kuulua esimerkiksi elokuvaohjelmiston suunnitteluun osallistuminen, elokuvavieraiden kontaktoimista sekä viestintää, elokuvanäytösten organisointia sekä vetämistä, asiakaspalvelua sekä lipunmyynnin seurantaa.

MUUT HARJOITTELUT:

Henkilöstöhallinnon harjoittelija

Henkilöstöhallinnon harjoittelija osallistuu monipuolisesti festivaalin henkilöstön ja vapaaehtoisorganisaation hallintaan, kuten vapaaehtoisten rekrytointiin, sisäiseen sekä ulkoiseen viestintään, tiedonhallintaan, kehittämistyöhön ja aikataulutukseen. Henkilöstöhallinnon tehtävässä harjoittelija pääsee käyttämään ja kehittämään muun muassa kielitaitoaan, organisointikykyään, sosiaalisia taitojaan sekä esihenkilönä toimimista. Hallinnon tuotantoassistentti työskentelee tuottajien apuna erilaisissa tehtävissä liittyen esimerkiksi festivaalin akkreditointiin, saavutettavuuteen sekä pienempiin tuotannollisiin kokonaisuuksiin. Lisäksi harjoittelija huolehtii toimiston juoksevista asioista.

Viestinnän ja markkinoinnin harjoittelija

Viestintäharjoittelija osallistuu monipuolisesti Red Carpetin tuotantoon sekä festivaalin viestinnällisiin tehtäviin työskennellen festivaalin johdon tukena. Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat muun muassa nettisivujen ja festariapplikaation päivittäminen, kumppanituotantojen koordinointi, organisaation sisäistä ja ulkoista viestintää, ohjelmajulkistuksissa avustamista, uutiskirjeiden valmistelua ja sosiaalisen median sisällöntuotantoa. Tehtävä edellyttää erinomaista suomen kielen hallintaa, hyvää englannin kielen taitoa, organisointikykyä sekä yleisimpien toimisto-ohjelmistojen ja -työkalujen tuntemusta. 

 

Kommentteja harjoittelusta aiemmilta harjoittelijoilta

Harjoittelu osoittautui mielenkiintoiseksi sekä opettavaiseksi kokemukseksi. Red Carpet on monipuolinen paketti erilaisia tapahtumakokonaisuuksia, joten työtehtävien kirjo on laaja. Harjoitteluni aikana kiinnostuksen kohteeni otettiin hyvin huomioon ja minut otettiin luontevasti tiimiin mukaan. Pääsin mm. toteuttamaan alan ammattilaisille järjestettyä gaala tilaisuutta, koordinoimaan eri toimipisteitä konserttialueella ja ohjaamaan vapaaehtoisia. Lisäksi viestin kutsuvieraiden kanssa ja huolehdin heidän festivaaliviikkonsa sujuvuudesta. Toimistolla sai aina tukea haastaviin tilanteisiin, eikä avun pyytämistä tarvinnut pelätä. Kesän edetessä työtehtävät muuttuivat haastavammiksi, sain osallistua, kehittyä ja sopivasti omaa vastuuta. Varsinkin festivaaliviikolla töitä tehtiin paljon, mikä sopi minulle hyvin, sillä arvokkaita kokemuksia kertyi päästessäni laajasti mukaan erilaisiin tuotannollisiin tehtäviin.

Harjoittelu tuki ammatillista kehittymistäni: opin paljon itsestäni, tapahtumatuotannon kokonaisuuden hallinnasta, aikataulutuksesta ja käytännön tekemisestä. Red Carpet toi mukanaan myös hauskoja muistoja ja mielenkiintoisia kohtaamisia, sekä poiki onnekseni minulle lisää tapahtuma-alan töitä.

Harjoittelu oli oiva tilaisuus päästä tutustumaan festivaalin järjestämiseen tuotannon näkökulmasta. Parasta työssä oli tehtävien monipuolisuus ja työn luonteeseen kuuluva spontaanisuus. Harjoittelussa pääsin miellyttävällä tavalla haastamaan itseäni lämminhenkisen työyhteisön seurassa. Kokemuksena kaiken kaikkiaan ainutlaatuinen.

Harjoittelussa pääsin verkostoitumaan useiden ihmisten kanssa ja sain elinikäisiä kontakteja. Red Carpetin pieni tiimi puhaltaa yhteen hiileen. Sain oman osaamiseni mukaan vastuuta ja pääsin tekemään monipuolisesti työtehtäviä. Red Carpetilla on huippu työkaverit, joiden kanssa työnteko on hauskaa. Voin suositella Red Carpetia harjoittelupaikkana.