Red Carpet on mukana työ- ja elinkeinoministeriön hankkeessa, jossa suunnitellaan yleisötapahtumien lupa-asioita yhden luukun periaatteella. Hanke osa kansallista digitalisaatio hanketta, joka on ollut pitkään eri hallituksilla ohjelmissa. Luvat ja valvonta -hankkeen tapahtumajärjestämisen kokonaisuudessa Red Carpet on tapahtumapilottina. Suomesta pilotissa ovat mukana Red Carpet ja Rockfest. 

Hankkeen tavoitteena on luoda sähköinen alusta, joka kokoaa yhteen kaikki lupaviranomaiset, jotka valvovat ja säätelevät tapahtumia. Alustalle on tavoitteena saada kaikki tapahtumajärjestäjän luvat sisältäen rakenteet, liikennejärjestelyt, pelastuslaitoksen luvat, poliisiluvat, ensiapuvelvoitteet, jätemääräykset, meluluvat, mainonta ja muut alueiden luvat. Yhden tapahtuman osalta viranomaisia voi olla mukana laajimmillaan yli 30. Alustan avulla tapahtumajärjestäjän lupa-asioiden hoitaminen ja seuraaminen helpottuu ja tehostuu.

Red Carpet on innolla mukana kehittämässä tapahtumajärjestäjille suunnattua alustaa ja odottaa hankkeen edistymistä.